Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2006

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για βιοτεχνικό κτίριο στη Λειβαθώ

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δ/νση Πολεοδομίας & Περ/ντος εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 6402/04-12-2006 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου «Νέο βιοτεχνικό κτίριο επεξεργασίας σιδήρου και αλουμινίου με αντικείμενο κατασκευή μεταλλικών κουφωμάτων, κιγκλιδωμάτων κλπ, εγκατεστημένης ισχύος 34 HP, ιδιοκτησίας κ. Αλκιβιάδη Κονόμι, εντός γηπέδου 4.966,77 τ.μ. στη θέση Μονολιά κτηματικής περιφέρειας Φωκάτων Δήμου Λειβαθούς Νομού Κεφαλληνίας». Η παραπάνω ανακοίνωση βρίσκεται στο Γραφείο Προέδρου του Νομαρχιακού Συμβουλίου και είναι στη διάθεση οποιουδήποτε (våffeljärn 2018) ενδιαφερόμενου επιθυμεί να λάβει γνώση ως προς το περιεχόμενό της. ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ.